Mreže

Mreže vyrábame a dodávame pre všestranné využitie v exteriéru alebo v interiéri:  okenné, mreže na presklenie dverí, predeľovacie mreže, prechodové uzamikatelné mreže, ochranné balkónové mreže. Použité materiáli a konštrukčné riešenia sú navrhované tak, aby spĺňali úroveň ochrany požadovanú zákazníkom.

Kontakt

Svet kovu s.r.o. Zvonová 883/22
Banská Štiavnica
969 01
+421 904 89 4577 svetkovu@gmail.com